odellskute

Realistiske, ferdiglagde skutemodeller

"Pram" - robåtmodell

Mål L60CM H21CM B20CM
Passasjerskip
Finnes på lager
Kr. 2490,-
Frakt: kr. 279,-

Flott robåtmodell beregnet for dekorasjon og utstilling. Egner seg godt til fremvisning av varer, blomster eller andre ting som du ønsker å vise frem. Dersom du f.eks. ønsker å bruke modellen som et fat og servere mat f.eks. reker fra den, kan du legge noe aluminiumsfolie i modellen og så plassere rekene på denne. Mange muligheter. Modellen leveres ferdig laget inkludert krybbe. Den er håndlaget i tre og lakkert med klarlakk på innsiden og hvit lakk på utsiden. Årer leveres også med.

Robåter er laget i nær sagt alle størrelser fra helt små (f. eks. æringer og små prammer) med en enslig roer til galeier med opptil fem hundre roere fordelt over tre dekk. Antallet årer går fra fra to til godt over hundre. Man mener at hver av de lengste og tyngste årene på galeiene ble rodd av fire roere.I Norge var robåten tidligere først og fremst en nyttefarkost, laget for fiske og for transport av folk, fe og last i kystområder og på innlandssjøer. De forskjellige båtene hadde gjerne stedegne betegnelser. De mange forskjellige og lokale begrepene skriver seg fra en tid med massevis av robåter langs kyst og vassdrag, intens bruk av dem til all mulig kommunikasjon, få og dårlige veier, lite motorisert skipsfart og lite industriell virksomhet.Små robåter har betegnelser som æring, færing, snadd, kogg og sjekte. Mange robåter betegnes etter antall årer eller årepar, men det er mye sikrere å angi størrelsen ved oppgi antall ro-rom og halvrom eller antall tverrstivere, band (feilaktig også kalt «spant»)En færing har to årepar – altså en fireåret båt – og 2 eller 2 1/2 rom. Lengden er da 5 – 5,5 m, i sjeldnere tilfelle opptil 6 m. En slik båt kan godt ros av én person alene, og blir ofte brukt slik, men er først og fremst bygd for å roes av to, og er da en rask og lettrodd båt. En ekstra lett og elegant færing kalles for kjeks i Nordland. En annen robåt som er kjent for å være spesielt lettrodd og rask, er Oselveren.En robåt med 3 rorom og 3 årepar, seks årer, kalles en seksæring, seksring, triro(r)ing eller trirøding alt etter hvor på kysten man befinner seg. Slike ble helst brukt i hjemmenære strøk, men det er også mange eksempler på at de ble brukt til havfiske og annet storfiske, og til by- og andre ferder. På Mørekysten kaltes en seksåret båt også kjempefæring.Båter med fire årepar og 4 rorom ble brukt til havfiske, kirkeferder og vareførsel og kaltes åttringer eller firinger. Robåter med ti årer kalles tiæring, tirøring, femkeiping eller storbåt. I Nord-Norge hadde en del såkalte fembøringer kun fem par årer, selv om de hadde tofter til flere par. Det finnes forøvrig mange steder både 3 1/2-roms og 4 1/2-roms båter.