odellskute

Realistiske, ferdiglagde skutemodeller

LNG tankskip

Mål L100CM H34CM B18CM
Frakteskip
Finnes på lager
Kr. 5990,-
Frakt: kr. 268,-

Flott modell av et LNG-tankskip. Modellen er håndlaget i tre og lakkert i hvitt (tanker og overbygg), grønt (dekk), sort (skuteside) og rødt (under vannlinjen). Modellen leveres ferdig laget montert på stativ, klar til utstilling. Den er 100 cm lang.

LNG-skip transporterer flytende naturgass. Forkortelsen står for Liquified Natural Gas og omfatter hovedsakelig gassen metan. I tillegg består LNG av små mengder etan, propan, butan og nitrogen. Komposisjonen vil variere endel avhengig av kilden, altså hvor i verden gassen utskipes. Gassen fraktes ved svært lav temperatur på –164 °C til –161 °C, vanligvis med svært lite overtrykk. De viktigste transportrutene går fra Midtøsten til Europa og USA og fra sørøst-Asia og Australia til Japan. Norge er også en viktig eksportør selv om vår gasseksport hovedsakelig går i rør til kontinentaleuropa. Det første skipet som fraktet LNG var «Methane Pioneer». Den hadde aluminiumstanker på 5 123 m³ lastevolum og ble ombygd fra tankskip i 1959. Nå til dags er de fleste nye LNG-skip rundt 145 000 m³ mens de største skipene som er planlagt har lastevolum på ca. 250 000 m³. De aller fleste skipene bygges i dag i Sør-Korea. Etter cruiseskip er LNG-skipene de dyreste skipene og bygges typisk med prislapp på 200 millioner dollar. Den høye investeringen gjør at skipene beregnes på en levetid på over tretti år og at vedlikeholdet tas svært alvorlig. Det siste reflekteres på ulykkesstatistikkene der LNG-skipene er totalt fraværende.